สล็อตแตกง่าย

สิ่งนี้จะทำให้เราอบอุ่น: ดื่มรัมกับ Richard Foss

สิ่งนี้จะทำให้เราอบอุ่น: ดื่มรัมกับ Richard Foss

Richard Foss ต้องการเขียนหนังสือเกี่ยวกับผักดอง แต่บรรณาธิการของ The Edible Series ซึ่งจัดพิมพ์โดย Reaktion Books ในสหราชอาณาจักร โต้แย้งข้อเสนอนั้นด้วยหนึ่งในข้อเสนอของเขาเอง: แล้วเหล้ารัมล่ะ? Foss ซึ่งเป็นที่รู้จักในส่วนต่างๆ...

Continue reading...